PROW-2014-2020-logo-kolorMarszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał w piątek decyzję Zarządu Województwa Warmińsko ? Mazurskiego o podziale środków na budowę i modernizację dróg lokalnych na Warmii i Mazurach. Wśród zakwalifikowanych do współfinansowania z PROW na lata 2014-2020 projektów znalazły się dwa wnioski Gminy Jedwabno.

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego w dniu 5 sierpnia 2016 r. dokonał wyboru operacji poprzez zatwierdzenie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla działania ?Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich?, poddziałania ?Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii? na operacje typu ?Budowa lub modernizacja dróg lokalnych? objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W trwającym od 22 lutego do 31 marca 2016 r. naborze wniosków do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wpłynęło 317 wniosków o przyznanie pomocy. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskały 292 wnioski na kwotę 202 135 118,00 zł. W tym wniosek Gminy Jedwabno pn. ?Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo?. Celem inwestycji jest poprawa parametrów technicznych drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 110 w miejscowości Witowo poprzez przebudowę 825 m. drogi.

Podpisanie umów z beneficjentami planowane jest pod koniec sierpnia.