W związku z artykułem  pt. ?Obiady przyjeżdżają z ? Rozóg? zamieszczonym w tygodniku Kurek Mazurski Nr 42 w dniu 17.10.2011 r., Wójt Gminy Jedwabno pragnie poinformować,  że w w/w artykule wkradło  się szereg nieścisłości, w związku z czym,  wystąpił do wydawcy tygodnika z prośbą o zamieszczenie sprostowania odnośnie opisanych w nim okoliczności, które nie są zgodne z faktami.

Poniżej zamieszczamy treść sprostowania przesłaną w dniu 20.10.2011 r. do Redaktora Naczelnego tygodnika Kurek Mazurski:

   

                                                                                                                         ?Jedwabno, dnia 20.10.2011 r.

Redaktor Naczelny

Tygodnika

Kurek Mazurski

W związku z artykułem  pt. ?Obiady przyjeżdżają z ? Rozóg? zamieszczonym w Państwa tygodniku w dniu 17.10.2011 r. Kurek Mazurski Nr 42, pragnę poinformować, że w w/w artykule wkradło się szereg nieścisłości, które w sposób istotny wpłynęły na opisanie istniejącego stanu rzeczy i nie są zgodne z faktami.

I tak pragnę poinformować, że:

1.      Obiady serwowane przez zwycięzcę przetargu na organizację dożywiania, właścicielkę Restauracji ?Arkadia? w Rozogach, Panią Danutę Zagożdżon, przygotowywane są w całości na terenie kuchni Zespołu Szkół w Jedwabnie. Okoliczność ta stanowiła  jeden z podstawowych warunków zawarcia umowy z Wykonawcą.

2.      Obiady przygotowywane w kuchni Zespołu Szkół w Jedwabnie serwowane są na stołówce Zespołu Szkół oraz przewożone wyłącznie do tutejszego Przedszkola.

Należy podkreślić, że stan kuchni w Przedszkolu w Jedwabnie był niezgodny z obecnie obowiązującymi przepisami odnośnie żywienia zbiorowego, a przedmiotowa kuchnia dopuszczona była do użytkowania wyłącznie warunkowo do końca sierpnia br.

Zdanie – ?Dowożone z Rozóg obiady są porcjowane i wydawane w przedszkolnej kuchni, natomiast w szkole ? na stołówce? zamieszczone w przedmiotowym artykule jest najwyraźniej efektem nieporozumienia, ponieważ obiady serwowane w tutejszym przedszkolu przygotowywane i transportowane są z kuchni Zespołu Szkół, a firma, która przygotowuje obiady dojeżdża z Rozóg.

Jednocześnie proszę o zamieszczenie stosownego sprostowania w trybie art. 31 ustawy Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r., Nr 5, poz. 24 ze zm.).

            Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy

 mgr inż. Krzysztof Otulakowski?

Poniżej zamieszczone jest sprostowanie do artykułu  ?Obiady przyjeżdżają z ? Rozóg? opublikowane w tygodniku Kurek Mazurski Nr 43 w dniu 26.10.2011 r.:

 ? OD AUTORKI:

 Przyznaję się do błędu i przepraszam wszystkich zainteresowanych. Tak to już jest w pracy dziennikarskiej, że czasem, na skutek zbytniego pośpiechu, zdarzają się podobne nieporozumienia, ale przynajmniej w moim przypadku, nie wynikają one ze złej woli. Mam nadzieję, że powyższe wyjaśnienia dają pełny obraz opisywanej sprawy.

                                                                                                                                                                  Ewa Kułakowska?