12 lipca 2016 roku 154 Warszawska Drużyna Harcerek „Młody Las” im. Wandy Rutkiewicz odwiedziła nasze gminne Przytulisko.

Harcerki podczas wizyty w ramach wolontariatu chętnie wyprowadzały naszych podopiecznych oraz pomagały w ich szczotkowaniu. Drużyna stacjonuje w Rekownicy, natomiast obecnie uczestniczy w trzydniowej pieszej wędrówce. Ich pobyt na Mazurach trwa trzy tygodnie, a za tydzień wracają do domów.

Kilka słów o Drużynie: Warszawska Drużyna Harcerek „Młody Las” im. Wandy Rutkiewicz powstała w 1963 roku, a swoje barwy utrzymuje w kolorze czarno-czerwonym. Obecnie funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 101 w Pyrach (teraz Gimnazjum nr 91). Oprócz w/w Szczepu działa jeszcze jedna drużyna męska z 50-letnią tradycją, jedna gromada zuchowa oraz drużyna wędrownicza.