jablon-plakat-B2-2.indd

 

Ulubioną porą aktywności kłobuka jest noc z czwartku na piątek. Najczęściej można go spotkać podczas ulewy. Przybiera postać czarnego kura, wrony lub sroki. Lecąc zostawia za sobą snop iskier. Człowiek, który przygarnia kłobuka staje się bogaty. Demon zamienia się w jego sługę, okradającego i niszczącego sąsiadów. W zamian, właściciel zobowiązuje się do opieki nad nim. Zaniedbywany lub wygnany przez gospodarza kłobuk mści się biedą, chorobą, śmiercią. Relacja człowieka z kłobukiem nigdy nie kończy się dobrze.

 

Proste prawdy o wartości małych ojczyzn, o istocie zakorzenienia i smaku dojrzałej kultury Mazur, zawarte w prozie niemieckiego pisarza o mazurskim rodowodzie- Siegfrieda Lenza, są źródłem inspiracji dla twórców spektaklu. Więzi międzyludzkie, szczerość i prostoduszność, szacunek i akceptacja, troska o swoje tradycje i miejsce życia, wiara i wierzenia ? to niektóre z nich. Broniąc się przed przesadną idealizacją przeszłości, autorzy spektaklu stają po stronie wolności i unikatowości kultury Mazur. Jednocześnie piętnują tragiczną w skutkach ingerencję systemów polityczno- ideologicznych i ekonomicznych w normalność przed- i powojennego pejzażu Mazur. Spektakl opowiada o tym językiem zrozumiałym – często żartobliwym, prowokując do refleksji nad znaczeniem oczywistych prawd i prostych zasad we współczesnym świecie.

 

Prezentacja spektaklu: „Scena Pod Skrzydłem” Fundacji Kreolia Kraina Kreatywności we wsi Jerutki na Mazurach.

 

Czas trwania spektaklu: 1 h.
Po przedstawieniach przewidziane są spotkania z twórcami spektaklu.

 

Rezerwacje mailowe: [email protected]