G2Tajemnicza, samotna leśniczówka Grobka, położona w pobliżu Czarnej Rzeki, doskonale nadaje się na cel rowerowych eskapad. Powietrze jest tam na pewno jedyne w swoim rodzaju – słodkie, leciutko wilgotne i odurzające…

To miejsce z długą historią i leśną tradycją, gdyż leśniczówka powstała jeszcze około roku 1805 ! Wybudowano ją w ówczesnych lasach królewskich, kiedy Prusami władał Fryderyk Wilhelm III. Nieudolny król, po przegranej wojnie z Napoleonem, z rezygnacją pozostawił państwo swojemu losowi. Wówczas grupa ministrów przy wsparciu i zachęcie królowej Luizy, przeprowadziła pewne reformy społeczne, administracyjne i wojskowe. Z tego okresu pochodzi właśnie leśniczówka Grobka, kiedy to reformowano także administrację lasów.

Warto wiedzieć, iż leśnictwa mają swój początek w zorganizowanej formie opieki nad lasem sprawowanej niegdyś przez bartników, po stuleciach określonych jako tzw. ostępowi a dalej leśniczowie. Nazwa leśniczówki – oryginalnie 'Gróbka’ – pochodzi z mazurskiej, ludowej tradycji. Mianem 'gróbków’ – tu 'gróbki’, określano niegdyś mogiły. Być może w okolicy napotykano na ślady grobów z poprzednich epok? Tych jeszcze z czasów pruskich plemion lub wcześniejszych pochówków. W terminologii leśników była to tzw. podleśniczówka – z j. niemieckiego – Unterforsterei a zapisywana jako Grobken od roku 1820. Jeden budynek z zabudowaniami gospodarczymi w latach 1820-1871 zamieszkiwało stale 8 osób. W roku 1925 leśnictwo to wchodziło w skład Nadleśnictwa Dłużek. Germanizacja nazw mazurskich miejscowości, prowadzona przez hitlerowską administrację w 1938 roku, nazwała leśniczówkę Mittenwald ( mniej więcej: środkowy las ).

G1Obecnie leśniczówka jest dzierżawiona. Można tam przystanąć i obejrzeć ten wyjątkowy, niezwykle rzadki zabytek drewnianej architektury Mazur. Rowerami można tam trafić z szosy Nidzica – Jedwabno, skręcając na niebieski szlak rowerowy za miejscowością Zimna Woda, w kierunku na Wojskowy Ośrodek Wypoczynkowy leżący nad jez. Omulew. Z szosy Jedwabno-Olsztyn wjeżdżamy na żwirówkę zaczynającą się w miejscowości Dłużek – warto zaopatrzyć się w mapę.