10 kwietnia 2016 roku przypadła 6 rocznica Katastrofy Smoleńskiej oraz 76 rocznica Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości w Jedwabnie upamiętniające obchody tych rocznic, rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny poprowadzona przez Ks. Proboszcza Romana Lompę. O historii wydarzeń roku  1940 opowiedzieli uczniowie Zespołu Szkół w Jedwabnie programem historyczno-poetyckim zatytułowanym „Golgota Wschodu” przygotowanym przez Panie Marzenę Skulimowską-Kamola i Bożenę Drelich. Następnie, już pod obeliskiem nawiązując do 6 rocznicy Katastrofy Smoleńskiej, uczniowie przedstawili krótką historię wydarzeń z 2010 roku oraz złożyli kwiaty w kolorach białym i czerwonym. Po odśpiewaniu hymnu  narodowego Polski, wiązanki kwiatów i zapalone znicze złożyły przybyłe na tę uroczystość delegacje władz samorządowych, zakładów pracy, organizacji politycznych i pozarządowych, w asyście pocztów sztandarowych Zespołu Szkół w Jedwabnie oraz Gminnego Związku OSP Gminy Jedwabno. W tym roku na obelisku pojawiła się figura lądującego orła. Po złożeniu kwiatów,  jako pierwszy zabrał głos Pan Szczepan Worobiej, który wspominając ks. Józefa Misiaka, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do postawienia obelisku „Katyń-Smoleńsk” kilka lat temu. Szczególne podziękowania złożył ks. Romanowi Lompie oraz Lechowi Obara ze Stowarzyszenia Patria Nostra. Jako ostatni głos zabrał Pan Sławomir Ambroziak Wójt Gminy Jedwabno, dziękując fundatorom pomnika oraz  młodzieży szkolnej i mieszkańcom Jedwabna za ich obecność na przygotowanej uroczystości.