W bieżącym roku, zgodnie z wcześniejszym założeniem,  Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie zorganizował Gminny Konkurs Plastyczny p.t. ?Kolorowa zima?, opiekunem monitorującym konkurs była Katarzyna Wolicka-Kozak.

Konkurs został ogłoszony na prostych zasadach: bez ograniczeń wiekowych,  trzeba było wykonać dowolną techniką pracę plastyczną obrazującą wyżej wymieniony temat i dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie do dnia 19.01.2016 r.

Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia
estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie sprawności manualnych. Równie ważnym celem uczestnictwa w konkursowych zmaganiach był wzrost integracji społeczności lokalnej Gminy Jedwabno poprzez zebranie uczestników w jednym miejscu podczas ogłoszenia wyników i prezentacji wystawy pokonkursowej.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a temat okazał się bardzo wdzięczny, bowiem do organizatorów wpłynęło łącznie 64 prace z terenu Gminy Jedwabno m.in. z gminnych świetlic, placówek szkolnych oraz od osób prywatnych.

Istotnym etapem konkursu było dokonanie oceny prac i wyłonienie tych najlepszych, przez członków komisji konkursowej powołanej przez organizatora konkursu, w składzie :

  1. Pan Jerzy Pałasz,
  2. Pani Danuta Choroszewska-Clausen,
  3. Pani Katarzyna Wolicka-Kozak.

Jury konkursowe, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. Były one oceniane pod względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodności z tematem. Jury stanęło przed trudnym wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były bardzo interesujące i wyjątkowe. Różnorodność pomysłów i zmysł artystyczny był niejednokrotnie zaskakujący i potrafił wprawić w zdumienie. To dowiodło jak bardzo bogata jest dziecięca i dorosła wyobraźnia.

LISTA WYRÓŻNIONYCH I LAUREATÓW

Grupa wiekowa 0-6 lat:

I miejsce ? Miłosz Kosiak , 6 lat, Piduń ? praca p.t. ?Ja i kolorowa zima?

II miejsce ?  Celina Michalak, 5 lat, Jedwabno.

III miejsce ? Zuzanna Salińska 3 lata, Gminny Ośrodek Kultury Jedwabno.

Wyróżnienie ? Barbara Łazicka, 6 lat, Jedwabno ? praca p.t. ?Kolorowy bałwanek?

Wyróżnienie ? Victoria Grabowska, 6 lat, Gminny Ośrodek Kultury Jedwabno.

Grupa wiekowa 7-11 lat:

I miejsce ? Damian Miłoszewski, 8 lat, Brajniki ? praca p.t. ?Ja i rodzina bałwanów?.

II miejsce ? Maja Skwiot, 8 lat, Witowo ? praca p.t. ?Rozmowa bałwanków?.

III miejsce ? Wiktoria Przybyłek, 9 lat

Wyróżnienie ? Maria Lemańska, 10 lat

Wyróżnienie ?  Zuzanna Kowalczyk, 7 lat, Szuć ? praca p.t. ?Kolorowa zima?

Wyróżnienie ? Zofia Januszewska, 8 lat, Burdąg ? praca p.t. ?Kolorowa zima?

Wyróżnienie ? Złotkowska Martyna, 9 lat, Jedwabno ? praca p.t. ?Kolorowa zima?

Największy dylemat z wyłonieniem zwycięzców jury napotkało przy ocenianiu prac
z grupy wiekowej 12-15 lat. Ze względu na małą ilość prac w tym przedziale wiekowym
i bardzo rozbieżny poziom wiekowy uczestników, ostatecznie postanowiono przyznać
3 równorzędne wyróżnienia bez nagród:

Wyróżnienie ? Agata Kozłowska, 15 lat, Jedwabno ? praca p.t. ?Kolorowa zima w lesie?

Wyróżnienie ? Julia Stempel, 12 lat, Jedwabno

Wyróżnienie ? Paweł Kozłowski, 12 lat, Jedwabno

Grupa wiekowa 16+:

I miejsce ? Maria Filip, 71 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy ?Helper?
w Jedwabnie

II miejsce ? Danuta Danetko, 68 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy ?Helper?
w Jedwabnie

III miejsce ? Halina Dudzik, 80 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy ?Helper?
w Jedwabnie

Wyróżnienie ? Maria Kercher, 83 lata, Środowiskowy Dom Samopomocy ?Helper?
w Jedwabnie

Wyróżnienie za udział ? Bolesława Kłodowska, 71 lat, Środowiskowy Dom
Samopomocy ?Helper? w Jedwabnie

Wyróżnienie za udział ? Stanisława Karwacka, 83 lata, Środowiskowy Dom
Samopomocy ?Helper? w Jedwabnie

Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 5 lutego 2016 r., o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie. Zapraszamy wszystkich uczestników.

Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu dziękujemy i serdecznie gratulujemy! Podziękowania należą się również rodzicom i opiekunom uczestników, bez których zaangażowania konkurs z pewnością by się nie odbył.

Zapraszamy do udziału w następnych edycjach naszych konkursów!