W związku z planowanym podjęciem uchwały przez Radę Gminy Jedwabno do końca bieżącego roku,  udostępniamy do publicznego wglądu projekt dokumentu „Strategia Ziemi Szczycieńskiej do Roku 2020”