Od 1 do 30 września 2015 roku trwała wymiana poszycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Witowo. Został zdjęty azbest, który zastąpiono blacho-dachówką. Skorzystano z priorytetowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – usuwanie wyrobów zawierających azbest.” Gmina Jedwabno na zadanie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedwabno” pozyskała dotację na demontaż i utylizację azbestu ze świetlicy. W sumie zdemontowano go aż 2.48 Mg.
Całkowity koszt nowego poszycia dachowego wyniósł 17 220 zł (część kosztów pokryła Gmina Jedwabno, część pokryto z funduszu sołeckiego sołectwa Witowo.)

Dzięki temu przedsięwzięciu świetlica wiejska zyskała w dużej mierze na estetyczności wsi. Mieszkańcy są zadowoleni ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

 

IMG_2232