W dniu 22 września 2015 r. w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie odbyło się uroczyste spotkanie 3 par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Dostojnymi Jubilatami byli Państwo Zofia i Jan Sypniewscy z Burdąga, Państwo Zofia i Henryk Lubowieccy z Jedwabna oraz Państwo Monika i Zygmunt Lanckowscy z Kota.

W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Sławomir Ambroziak, Pani Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska oraz rodziny i przyjaciele jubilatów. Elżbieta Katarzyna Koperska – zastępca kierownika USC przywitała w ciepłych słowach dostojnych jubilatów. Podkreśliła, iż wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości i zrozumienia, to zarazem wspaniały wzór mądrego życia i przykład do naśladowania dla młodych pokoleń.

Wójt Gminy dziękując Jubilatom za godne i długie pożycie małżeńskie odznaczył w imieniu Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów skierowała również Przewodnicząca Rady Gminy, dziękując za chlubne przeżycie tak pięknej i długiej drogi.

Po części oficjalnej były życzenia, kwiaty, tort oraz tradycyjna lampka szampana z pięknie odśpiewanym ?Sto lat?.

Miłym akcentem była część artystyczna przygotowana specjalnie na tę uroczystość przez Zespół ?Wesołe Nutki?.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci i wnuków.