W minioną niedzielę, czyli 20 września odbyły się Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Gmina Jedwabno po raz pierwszy wzięła udział w uroczystości co zakończyło się wielkim sukcesem, gdyż za najlepiej zaprezentowany wieniec dożynkowy w postaci tańca nawiązującego do tradycji ludowej, otrzymano nagrodę w wysokości 700 zł. W prezentacji wieńca wzięli udział: Teresa Kowalczyk, Agnieszka Bogucka, Dawid Łachacz, Michał Kowalczyk, Kasia Niksa. Choreografię przygotowały Dominika Podlecka i Ewa Winnowska.

Jak co roku, po tradycyjnych obrzędach dożynkowych, korowodzie oraz Mszy Świętej specjalna komisja konkursowa oceniała również wieńce dożynkowe spośród wszystkich zgłoszonych 29 gmin. W tym konkursie przyznano następujące nagrody:

– miejsce I – miejscowość Robawy z gminy RESZEL (nagroda pieniężna o wartości 3000 zł),
– miejsce II – miejscowość Rostki z gminy PISZ (nagroda pieniężna o wartości 2500 zł),
– miejsce III – miejscowość Lubajny z gmina OSTRÓDA (nagroda pieniężna o wartości 2000 zł).

Gmina Jedwabno zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę o wartości 400 zł. Wieniec, który reprezentował gminę został przygotowany przez Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci.

Prezentację wieńca przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca Jedwabno. Akompaniował przy tym Pan Waldemar Ciukszo.

Dekoracja Stoiska reprezentującego Gminę Jedwabno została przygotowana przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury:Klaudię Piersa, Katarzynę Wolicką – Kozak oraz Dominikę Wyszyńską, przy współpracy z Nadleśnictwem Jedwabno oraz mieszkańcami Jedwabna.

Organizatorami uroczystości byli samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, gmina Olsztynek oraz Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku.

Zdjęcia: Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku