Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jedwabno zostały wyznaczone na dzień 6 grudnia 2015 roku.