Rodzice uczniów klas III szkoły podstawowej!

Został wydłużony termin  składania wniosków o ?Wyprawkę szkolną 2015? do dnia 11.09.2015r.

Więcej informacji na stronie szkoły www.zsjedwabno.edupage.org oraz pod numerem telefonu

89/6213078 lub 89/6213021