Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

  Załącznik 1 _Wzór_oświadczenia_osoby_pełoletniej_uczącej się_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_ Załącznik nr 2 Wzór_oświadczenia_rodzicaopiekuna_prawnego Załącznik [...]