Bus 500+

W ramach promocji rządowego programu pomocy  Państwa  w wychowaniu dzieci, [...]

Przez |2016-05-13T09:46:13+02:002016-05-13|
Cyfrowy Urząd realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Fundusze europejskie