W związku z przekazaną informacją  nt. szkodliwości i zwalczania barszczu Sosnowskiego informujemy, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Jedwabno.

W związku z powyższym  Urząd Gminy Jedwabno  zwraca się z prośbą do tych mieszkańców Gminy, u których na działkach występuje barszcz Sosnowskiego o wypełnienie formularza ?zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego? i przekazanie go do sołtysa lub do Urzędu Gminy Jedwabno, pok. nr 13, w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik:
1. formularz-zgloszenia.pdf