W sobotę 4 lipca w Rekownicy odbyła się kolejna, czwarta edycja projektu ,,Sprzątamy Rekownicę i okolicę” organizowanego przez Stowarzyszenie Rekownica przy dofinansowaniu z WFOŚiGW w Olsztynie. Współorganizatorami imprezy byli: Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, Nadleśnictwo Szczytno i Wielbark oraz sołectwo Rekownica. Po sprzątaniu uczestnicy mieli możliwość posłuchać pogadanki na temat ,,Znaczenia owadów w środowisku leśnym”, obejrzeć kolekcję owadów i żerowisk różnych gatunków. Był również konkurs plastyczny dla dzieci oraz konkursy sprawnościowe dla różnych grup wiekowych. Ostatnim punktem programu była zabawa taneczna, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych.