Urząd Gminy w Jedwabnie informuje, iż jest możliwość przekazania na rzecz dwóch sołectw sprzętu sportowego tj. bramki do piłki nożnej w ilości 4 szt. ( po 2 bramki na sołectwo)
W związku z tym zainteresowane sołectwo powinno przedstawić program zagospodarowania
i wykorzystania w/w sprzętu.
Na pisemne propozycje oczekujemy w Urzędzie Gminy w Jedwabnie ? pokój nr 20 (sekretariat) w terminie do dnia 20 lipca 2015 roku.