W sołectwie Witowo w dniu 06 czerwca odbył się festyn kulturowo-integracyjny, który zintegrował lokalne społeczności i zmobilizował do aktywnej formy spędzania czasu wolnego, pobudził aktywność fizyczną mieszkańców co widać na załączonych zdjęciach. Wśród dzieci i młodzieży przeprowadzono szereg konkursów a uczestnikom wręczono nagrody oraz poczęstowano posiłkiem regeneracyjnym. Wspólnie spędzony czas na długo pozostanie w pamięci mieszkańcom sołectwa.