Tradycyjnie już od trzech lat 1 maja odbywa się impreza sportowa organizowana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Józefa w Jedwabnie.  Także i w tym roku III Bieg Caritas ?W zdrowym ciele zdrowy duch? przyciągnął zwolenników zdrowego stylu życia oraz biegania. Zawodnicy startowali w 9 kategoriach wiekowych począwszy od przedszkolaków do bez ograniczeń wiekowych. Mimo zmiennej aury pogody dobra zabawa i uśmiech gościł na twarzach wszystkich zawodników. Zawody rozpoczęły się o godzinie 12:00 otworzyli je Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak oraz Ksiądz Proboszcz Roman Lompa. Następnie swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dziewczynki z tanecznego zespołu CHOICE działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie, a towarzyszyli im uczniowie ze Szkolonego Koła Caritas puszczając w niebo czerwone balony. Po każdym biegu uczestnicy otrzymywali pamiątkowy znaczek III Biegu Caritas oraz pakiet regeneracyjny. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali : Arkadiusz Kopeć ? sędzia główny, Marcin Zapadka, Beata Błaszczuk, Adam Kowalczyk. Opieką medyczną zawodnicy zostali otoczeni przez pracowników NZOZ WAMED w Jedwabnie, a mianowicie lek. Halinę Ważna, Elżbietę Pałasz i Małgorzatę Roceń. Wszyscy kibice oraz zawodnicy mogli posilić się pyszną zupką przygotowaną przez Gospodynie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy należą się dla: Gminy Jedwabno, Poczta Polska w Jedwabnie, Gminna Spółdzielnia ?Samopomoc Chłopska? w Jedwabnie, OSP Szuć, OSP Burdąg, OSP Jedwabno, Nauczycieli Zespołu Szkół w Jedwabnie, Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, Sołectwa Narty, Józefa Dawid, Mateusza Arbatowskiego, Jolanty Nikadon, Przemysława Krajza, Grzegorza Olszewskiego, Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci,  s.c. KRAM Boeżenna Buk i Wiesław Nideraus, Klubu Sportowego ZRYW Jedwabno, Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno, Nadleśnictwa Jedwabno oraz Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Jedwabnie. Zadanie dofinansowane zostało przez Gminę Jedwabno w ramach konkursu o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Laureaci poszczególnych kategorii:

Przedszkolaki ? Dziewczęta

I miejsce ? Barbara Łazicka

II miejsce ? Gabriela Wojciechowska

III miejsce ? Lena Jędrzejczyk

Przedszkolaki ? Chłopcy

I miejsce ? Miłosz Wojciechowski

II miejsce ? Adrian Sztylc

III miejsce ? Wojciech Maciejczuk

Klasy I Szkoły Podstawowej ? Dziewczęta

I miejsce ? Nadia Ornowska

II miejsce ? Magdalena Zapadka

III miejsce ? Julia Kowalczyk

Klasy I Szkoły Podstawowej – Chłopcy

I miejsce ? Krystian Arbatowski

II miejsce ? Miłosz Kowalczyk

III miejsce ? Antoni Bagier

Klasy II-III Szkoły Podstawowej ? Dziewczęta

I miejsce ? Natalia Nowosielska

II miejsce ? Barbara Żórkowska

III miejsce ? Alicja Niksa

Klasy II ?III Szkoły Podstawowej ? Chłopcy

I miejsce ? Igor Jędrzejczyk

II miejsce ? Olaf Szempliński

III miejsce ? Maciej Potoczny

Klasy IV Szkoły Podstawowej ? Dziewczęta

I miejsce ? Zofia Pieńkosz

II miejsce ? Natalia Gorząch

III miejsce ? Gabriela Dobrzyńska

Klasy IV Szkoły Podstawowej ? Chłopcy

I miejsce ? Michał Wojciechowski

II miejsce ? Łukasz Kowalczyk

III miejsce ? Mateusz Gromek

Klasy V-VI Szkoły Podstawowej ? Dziewczęta

I miejsce ? Julia Stachowicz

II miejsce ? Ewa Nowosielska

III miejsce ? Maja Szuszman

Klasy V-VI Szkoły Podstawowej ? Chłopcy

I miejsce ? Dominik Krajza

II miejsce ? Jakub Filochowski

III miejsce ? Adrian Woźniak

Od 14 do 16 lat ? Dziewczęta

I miejsce ? Martyna Pietruczuk

II miejsce ? Magdalena Biczyk

III miejsce ? Justyna Orczyk

Od 14 do 16 lat ? Chłopcy

I miejsce ? Kacper Pichal

II miejsce ? Norbert Szuszman

III miejsce ? Aleksander Sojak

Od 17 do 20 lat (szkoła średnia) ? Dziewczęta

I miejsce ? Joanna Pietruczuk

II miejsce – Marcelina Zdunek

Od 17 do 20 lat (szkoła średnia) ? Chłopcy

I miejsce ? Robert Kaczorowski

II miejsce ? Marek Piórkowski

III miejsce ? Michał Kowalczyk

Od 21 do 35 lat ? Kobiety

I miejsce ? Joanna Sztejna

II miejsce ? Marta Matras

III miejsce ? Małgorzata Bryczkowska

Od 21 do 35 lat ? Mężczyźni

I miejsce ? Łukasz Łukaszewski (niepokonany zwycięzca wszystkich III edycji biegu)

II miejsce ? Marcin Zapadka

III miejsce ? Grzegorz Malesa

Od 36 lat do bez ograniczeń ? Kobiety

I miejsce ? Katarzyna Szczepaniak

II miejsce ? Katarzyna Nowosielska

III miejsce ? Anna Niksa

Od 36 lat do bez ograniczeń ? Mężczyźni

I miejsce ? Andrzej Kuszpa

II miejsce ? Marek Sudoł

III miejsce ? Zdzisław Sztejna