Nabór na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie na organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturowych promujących zdrowy styl życia

 

Zarządzenie Nr 46/2015 w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2015