W DNIU 7-8 MAJA 2015 R.

odbędzie się akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego ?i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Jedwabno.

W dniu 7-8 maja 2015 r. na terenie gminy Jedwabno odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. zużyty sprzęt AGD, komputery, itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble).

Odpady po uprzednim zgłoszeniu należy wystawić dzień wcześniej (wieczorem) przed posesję lub w miejscu z dogodnym dojazdem dla odbiorcy.

Zgłoszenia należy dokonać do dnia 30 kwietnia 2015 r. (czwartek) pod numerem tel. (089) 621 30 45 w. 21 lub osobiście do Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój nr 6
Przy zgłoszeniu należy podać adres odbioru odpadów oraz numer telefonu kontaktowego.