Szanowni Państwo w Naszej Gminie jest wielu lokalnych liderów, czy pozytywnych postaci kreujących życie społeczne w swojej ?małej ojczyźnie?. Co miesiąc będziemy prezentować sylwetkę lokalnego lidera oraz jego pozytywne działania, jako dobre praktyki godne naśladowania w ramach cyklu artykułów pn. ?Pozytywne Postacie Naszej Gminy ? Nasi Ludzie?.

 

Pan Jarosław Frąckowiak to  mieszkaniec Rekownicy i zapalony leśnik (pracownik Nadleśnictwa Szczytno). Rekownica to miejscowość, gdzie animacja czasu wolnego mieszkańców opiera się w szczególności na kategorii wiekowej, jaką są dorośli.  W Rekownicy, nie ma świetlicy wiejskiej czy wiaty umożliwiającej integracyjne spotkania, choć chęć mieszkańców w tym zakresie jest bardzo duża. Lekarstwem na ?lokalny marazm? okazało się założenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rekownica, którego Prezesem został właśnie Pan Jarosław Frąckowiak. Życie mieszkańców Rekownicy nabrało dodatkowych barw. Dzięki pozyskiwanym dotacjom zaczęli realizować cenne przedsięwzięcia w swojej miejscowości, ale także spędzali wspólnie czas podczas wycieczek integracyjnych. Nasz lokalny lider, również , jako Radny (podczas VI kadencji Rady Gminy Jedwabno 2010-2014) czynnie uczestniczył w życiu społecznym mieszkańców, zwłaszcza tych,  z których okręgu został wybrany. A mianowicie: Narty, Piduń, Rekownica. Konsekwentnie realizując swoje marzenia mieszkańcy Rekownicy  przystąpili do programu Odnowy Wsi województwa warmińsko ? mazurskiego, którego lokalną liderką jest Pani Halina Mikos. Nasza Pozytywna Postać Pan Jarosław wraz z obecnym sołtysem Stanisławem Kaczmarczykiem mają jeszcze wiele planów do zrealizowania w swojej miejscowości, aby Rekownica stała się bardziej atrakcyjna, zarówno dla jej mieszkańców, jak i turystów.