O dnia 01.03.2015 uległy zmianie przepisy dotyczące dowodów osobistych, wzory formularzy oraz wzór samego dowody osobistego. Pełna treść informacji pod adresem: https://msw.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/ewidencja-ludnosci-dowo/dowody-osobiste/12980,Dowod-osobisty-Informacje-Ogolne.html
Aktualne wzory dokumentów znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej dział „Procedury załatwiania spraw”.
Kontakt ? informacja w sprawie dowodów osobistych:
Urząd Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno (pokój nr 12)
Krzysztof Nikadon ? tel. 89/6213045 w.25

ZAŁĄCZNIKI