Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie Pamiątka regionu Warmii i Mazur. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu.Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda – 3000 zł
II Nagroda-2000 zł
III Nagroda- 1000 zł
Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2015.
Regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa dostępne na tutaj.