Sprawozdanie z działalności między sesjami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno

Uzupełnienie do sprawozdania Komisji Rewizyjnej