Wójt Gminy Jedwabno zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie które odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w dniu 11 lutego 2015 (środa) o godzinie 17:30

Wójt Gminy Jedwabno
Sławomir Ambroziak