Dnia 15.01.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Radnych Organu Stanowiącego Gminy Jedwabno. Zorganizowane zostały one przez Gminę Jedwabno, a przeprowadzone przez Centrum Doskonalenia Kadr w Olsztynie. Prowadzącym warsztaty był Pan Janusz Facon członek Kolegium RIO w Olsztynie, Przewodniczący Regionalnych Komisji Orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny o finansach publicznych, certyfikowany audytor II stopnia, certyfikowany księgowy, specjalista z 20 letnią praktyką w zakresie zarządzania finansami publicznymi oraz kontroli w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Uczestnicy warsztatów nabyli pożyteczną wiedzę z zakresu finansów publicznych niezbędną do rozpoczęcia pracy w Radzie Gminy. W części tematyki warsztatów, dotyczącej funduszu sołeckiego, uczestniczyli także sołtysi.