Gmina Jedwabno

WAŻNE

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z roczną inwentaryzacją należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy o uregulowanie zaległości do dnia 31.01.2015r.
Po 31.01.2015r. w stosunku do nieopłaconych należności zostanie wdrożone postępowanie windykacyjne.
W przypadku pytań czy wątpliwości proszę się kontaktować z Panią Grażyna Kicińską vel Kęczyńską tel. 89 6213045 wew. 21.

Wójt Gminy
Sławomir Ambroziak