Dnia 11.12.2014 roku w czwartek w świetlicy wiejskiej w Szuci odbyło się spotkanie promocyjne Albumu historycznego „Ziemia Szczycieńska – Ocalić przed zapomnieniem”. Podczas spotkania Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak przedstawił krótki rys historyczny Gminy Jedwabno, a wśród zgromadzonej publiczność rozlosowano nagrody w postaci książek.

1

Poniżej znajduję się kilka stron z publikacji dot. Gminy Jedwabno:

Ziemia Szczycie-ska – Ocali- przed zapomnieniem – 1

Ziemia Szczycie-ska – Ocali- przed zapomnieniem – 2

Ziemia Szczycie-ska – Ocali- przed zapomnieniem – 3

Ziemia Szczycie-ska – Ocali- przed zapomnieniem – 4

Ziemia Szczycie-ska – Ocali- przed zapomnieniem – 5