W poniedziałek,8 grudnia, odbyła się II Sesja Rady Gminy Jedwabno. Jej przebieg miał bardzo uroczysty charakter, ponieważ tego dnia ustępujący Wójt Gminy Jedwabno Krzysztof Otulakowski przekazywał urząd nowemu Wójtowi Gminy Jedwabno Sławomirowi Ambroziakowi. Na początku sesji Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Brzóska,powitała nowego radnego Rady Powiatu Mariusza Dobrzyńskiego oraz  podziękowała za pracę poświęconą na rzecz naszego samorządu  Krzysztofowi Otulakowskiemu wręczając mu kwiaty. Oficjalne zaświadczenie o wyborze nowemu Wójtowi Gminy Jedwabno Sławomirowi Ambroziakowi wręczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Jedwabnie Małgorzata Horoszkiewicz.  Następnie odbyło się ślubowanie Wójta Gminy Jedwabno. Pan Sławomir Ambroziak otrzymał z tej okazji kwiaty oraz gratulacje od Przewodniczącej Rady Gminy  oraz od przybyłych gości. Gratulacje nowemu Wójtowi Gminy Jedwabno złożył również ustępujący ze stanowiska wójta, Krzysztof Otulakowski.

Na II sesji Rady Gminy Jedwabno radni tej kadencji ustalili i przyjęli uchwałą nowy skład stałych komisji Rady Gminy Jedwabno oraz ich przewodniczących:

  • komisja ds. finansowo-gospodarczych- przewodnicząca – Kamila Stempel;
  • komisja ds. społecznych ? przewodniczący – Jan Mil;
  • komisja rewizyjna ? przewodniczący – Stanisław Kowalczyk

W formie uchwały radni przyjęli również miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Jedwabno w wysokości:

  • wynagrodzenie zasadnicze ? 4600 zł
  • dodatek funkcyjny ? 1800 zł
  • dodatek specjalny ? 1920 zł
  • ponadto wójtowi przysługuje : dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Nowy Wójt Gminy Jedwabno podziękował za miłe i ciepłe przyjęcie. Zaznaczył, że chciałby być wójtem dla wszystkich mieszkańców. Podziękował także za wytężoną pracę na rzecz wszystkich mieszkańców Krzysztofowi Otulakowskiemu. Były Wójt podziękował wszystkim za współpracę, szczególnie radnym poprzedniej kadencji, a w obecnej kadencji życzył powodzenia i ?wiatru w żagle, aby gmina się rozwijała?.