13 listopada 2014 roku odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Jedwabno kadencji  VI 2010-2014. Sesja przebiegała w przyjaznej atmosferze. Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy w Jedwabnie wraz z Krzysztofem Otulakowskim wręczyli wszystkim Radnym symboliczną różę w podziękowaniu za owocna współpracę. Kwiatami obdarowani zostali także Przewodnicząca Rady Gminy oraz Wójt Gminy Jedwabno.

Mieszkańców gminy w kadencji VI 2010-2014 reprezentowali:

MARIA SIENKIEWICZ ? PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

ELŻBIETA BRZÓSKA ? WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

 

KOMISJA FINANSOWO ? GOSPODARCZA

1. Regina Gromek ? przewodnicząca

2. Elżbieta Brzóska ? członek

3. Maria Sienkiewicz ? członek

4. Adam Bączek ? członek

5. Marcin Spilkowski ? członek

 

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Szczepan Worobiej ? przewodniczący

2.Marzena Kacprzycka ? członek

3. Grażyna Śledzik ? członek

4. Jarosław Frąckowiak ? członek

5. Roman Wiśniewski ? członek

 

KOMISJA DO SPRAW SPOŁECZNYCH

1. Maria Piskur ? przewodnicząca

2. Teresa Dąbkowska ? członek

3. Sylwia Pokrzywnika ? członek

4. Katarzyna Żebrowska ? członek

5. Jan Mil ? członek