Dnia 10 listopada 2014 roku (poniedziałek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Problematycznych zlokalizowany na działce przy oczyszczalni ścieków w Jedwabnie będzie zamknięty.