W poniedziałek 03.11.2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Kocie. Mieszkańcy Kota bardzo długo starali się, aby stworzyć w ich miejscowości świetlicę. I udało się, a zadanie to nie było łatwe. Świetlica ta mieści się w byłej remizie strażackiej, która znajdowała się niegdyś na działkach trzech właścicieli: Gminy Jedwabno, Starostwa Powiatowego w Szczytnie oraz Nadleśnictwa Jedwabno.  Dzięki staraniom Wójta Gminy wraz z pracownikami urzędu, Rady Gminy, Pani sołtys Mariannie Szydlik oraz mieszkańców Kota udało się wybudować upragnioną świetlicę. Na ten cel pozyskane zostało przez pracowników Urzędu Gminy dofinansowanie  w wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych operacji w kwocie 200 510,47 zł.

Uroczyste otwarcie świetlicy rozpoczęło się od poświęcenia budynku wraz z pomieszczeniami przez ks. proboszcza Romana Lompa. Następnie Maria Sienkiewicz  Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno, Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno, Maria Piskur przedstawiciel Nadleśnictwa Jedwabno oraz Marianna Szydlik sołtys miejscowości przecięli wstęgę tym samym uroczyście otwierając świetlicę wiejską w Kocie. Podczas uroczystości została także odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana przez Radę Gminy w Jedwabnie. Serdeczne życzenia w stronę Pani sołtys i mieszkańców Kota popłynęły z ust: Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno, projektantki świetlicy Ewy Rombalskiej, wykonawcy świetlicy Szymona Olszewskiego, Danuty Orzołek Dyrektor Biblioteki Publicznej w Jedwabnie, Szczepana Worobieja Radnego Gminy Jedwabno, Elżbiety Brzóski Radnej Gminy Jedwabno, Janusza Gębczyńskiego Sołtysa Nart oraz Bernarda Mack mieszkańca Kota. Nie obyło się także bez prezentów. Na ręce Pani sołtys zostały wręczone upominki do wykorzystania w świetlicy tj. obrazy, książki, zdjęcia czy pomoce dydaktyczne.  Zwieńczeniem wieczoru był występ dziecięcego zespołu działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie o nazwie  „Wesołe nutki”.