W związku z zaistniałymi na terenie naszej gminy sytuacjami zagryzienia bydła przez wilki, szczególnie w okolicach wsi Szuć i Nowe Borowe, przypominamy hodowcom bydła, iż otrzymanie rekompensaty za zagryzione lub poranione bydło jest możliwe tylko wtedy, gdy znajduje się ono pod nadzorem.
W związku z powyższym apelujemy o zamykanie i sprowadzanie na noc z pastwisk czy łąk do zagród bydła, gdyż do pozostawionych bez nadzoru zwierząt nie przysługuje odszkodowanie.