W niedzielę 19 października Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownica, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zorganizowało mieszkańcom wsi interesującą wycieczkę. Pierwszym jej etapem było zwiedzenie Ośrodka Rehabilitacji dla zwierząt prawnie chronionych i łownych przy leśniczówce Napromek (Nadleśnictwo Olsztynek). Uczestnicy wycieczki mieli możliwość obejrzenia z bliska bielika, puszczyka, jastrzębie, sarny, bociany oraz wiele innych zwierząt przebywających w Ośrodku z powodu różnych kontuzji odniesionych zazwyczaj na skutek działalności człowieka. Szczególnie duże wrażenie zrobił dwudziestoczteroletni odyniec, który jak opowiadał leśniczy Lech Serwotka znajduje się w schronisku od początku  jego istnienia, czyli od 2001 roku. Większość zwierząt po wyzdrowieniu powraca do swego naturalnego środowiska. W Ośrodku pozostają tylko te, których stan zdrowia uniemożliwia przeżycie bez pomocy człowieka.Drugim etapem było zwiedzanie Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Stara architektura wiejska, a zwłaszcza wyposażenie chałup i zabudowań gospodarskich szczególnie zainteresowało najstarszych mieszkańców wsi, którzy mieli okazję powspominać czasy dzieciństwa. Dla pozostałych uczestników również nie był to czas stracony. Pani Przewodniczka w bardzo ciekawy sposób opowiadała o dawnych obyczajach panujących we wsiach naszego regionu. Szczegółowo omawiała także sposób korzystania z co ciekawszych sprzętów gospodarstwa domowego. Po zwiedzeniu Skansenu mieszkańcy Rekownicy wrócili do domu z poczuciem satysfakcji ze spędzonej pożytecznie i przyjemnie niedzieli.