Dnia 22.10.2014 roku  odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie, które prowadzone jest przez Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER. Uroczystość rozpoczęła się od poświęcenia budynku przez księdza Proboszcza Romana Lompę. Następnie Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno przecięli symboliczną wstęgę, tym samym oficjalnie otwierając ŚDS w Jedwabnie. Kolejnym punktem uroczystość było zwiedzanie placówki. Wszystkich gości oprowadzała skarbnik stowarzyszenia Marzena Hajdukiewicz. W placówce znajdują się pracownie: kulinarna, plastyczna, informatyczna, muzyczna oraz relaksu i ruchu. To niestety nie wystarczy, gdyż potencjał twórczy podopiecznych ŚDS jest zdecydowanie większy, wyrazili oni potrzebę uruchomienia pracowni stolarskiej, botanicznej i krawieckiej.  Skarbnik Stowarzyszenia w szczególny sposób podziękowała Radzie Gminy i Wójtowi określając placówkę  „trzecim dzieckiem” Pana Krzysztofa . Wyrażając tym samym ogromny zapał i zainteresowanie Wójta w powstanie placówki, jej funkcjonowanie i życie codzienne podopiecznych ŚDS-u. Zwieńczeniem uroczystości był występ artystyczny podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie. Uruchomienie placówki zostało w całości sfinansowane z budżetu wojewody warmińsko-mazurskiego.