W związku z realizacją Uchwały Nr XLIII/297/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad udzielana dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przypominam o możliwości składania wniosków do Urzędu Gminy w Jedwabnie na ww. zadanie.

Jednocześnie informuję, iż wybór wykonawców do realizacji zadań należy do właściciela nieruchomości, na której prowadzone będą prace związane z inwestycją.

Krzysztof Otulakowski

WÓJT GMINY JEDWABNO

Na dzień 07.11.2014 wpłynęło: 47 wniosków

/ Wniosek do pobrania /
Uchwała /