Dnia 14.10.2014 roku w Zespole Szkół w Jedwabnie odbyła się uroczystość nadania imienia gimnazjum w Jedwabnie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kościele w Jedwabnie, gdzie został poświęcony sztandar gimnazjum. Dyrektor Zespołu Szkół Mariusz Dobrzyński przywitał wszystkich gości zebranych w budynku Zespołu Szkół w Jedwabnie, tym samym otwierając uroczystość nadania gimnazjum imienia ” Komisji Edukacji Narodowej” i wręczenia sztandaru. W tym jakże ważnym dniu dla szkoły i całej społeczności uczniowskiej odczytano dokumenty pieczętujące nadanie imienia oraz utworzenia sztandaru.  Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno odczytała Uchwałę Rady Gminy Jedwabno w sprawie nadania imienia gimnazjum, a Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno odczytał Akt Fundacyjny Sztandaru. Następnie dyrektor podziękował wszystkim darczyńcom i fundatorom sztandaru słowami „Czym flaga dla kraju, tym sztandar dla szkoły – cieszymy się, że Nasze marzenie się spełniło – mamy swój sztandar„. Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru, symbolu najwyższych wartości patriotycznych i moralnych  szkole. Przedstawiciele rodziców uczniów przekazali sztandar dyrektorowi szkoły, który następnie przekazał go uczniom gimnazjum słowami „Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Należy on do tych symboli narodowych, które w trudnych dla Ojczyzny chwilach były symbolem hartu ducha i woli zwycięstwa. Niech będzie dla Was tym , co jest najlepsze, co jest ludzkie, co jest godne naśladowania.” Następnie dyrektor poprosił władze gminy o odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej uroczystość, a księdza  Romana Lompę i księdza Witolda Twardzika o jej poświęcenie. Dzień 14 października w społeczności szkolnej jest Dniem Nauczyciela. I tak, też w kierunku nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły popłynęły z ust gości serdeczne życzenia. Dyrektor wręczył nauczycielom nagrody uznaniowe, a Krzysztof Otulakowski wręczył nagrody Wójta Gminy Jedwabno. Laureatkami tej nagrody zostały trzy Panie: Anna Szepkowska, Marzena Skulimowska-Kamola oraz Bożena Sztejna. Na zakończenie tej historycznej uroczystości, która zdarza się tylko raz w życiu szkoły, uczniowie przygotowali program artystyczny. Ci, którzy zechcieli pozostawić ślad uczestnictwa w niniejszej uroczystości wpisali się do księgi pamiątkowej.

 

 

Zarys historyczny Zespołu Szkół w Jedwabnie

Nauka w Szkole Podstawowej w Jedwabnie rozpoczęła się 1 września 1945 roku w przedwojennym budynku szkolnym. Na parterze mieściły się cztery sale lekcyjne, na pierwszym piętrze – dwie.

W 1972 roku oddano do użytku nowy budynek szkolny, wybudowany na dawnym boisku. Jednak stworzenie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Jedwabnie spowodowało zwiększenie liczby uczniów. Lekcje prowadzono w obydwu budynkach szkolnych – starym i nowym.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Pan Władysław Niesiobędzki. Przez następne lata funkcję tę pełniło jeszcze 12 osób. Obecnie dyrektorem Zespołu Szkół w Jedwabnie jest Pan Mariusz Dobrzyński.

We wrześniu 2013 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. Powstało nowe skrzydło budynku, w którym znalazły się pomieszczania dla klas I-III szkoły podstawowej oraz przedszkole.

W latach 2010-2013 rozbudowano bazę sportową szkoły. Powstał kompleks sportowy „Orlik” oraz hala.

 

Źródło zarysu historycznego: Broszura Zespołu Szkół w Jedwabnie wydana z okazji nadania imienia Gimnazjum w Jedwabnie