Dnia 26.07.2014 roku na terenie wsi Rekownica i przylegających do niej terenów wiejskich odbył się III Festyn Ekologiczny ?Sprzątamy Rekownicę i okolicę?. W tym roku festyn połączony był ze sprzątaniem miejscowości, dzięki czemu udało się zebrać więcej osób biorących udział w sprzątaniu. Tym razem były to 34 osoby, czego co szczególnie cieszy 1/3 dzieci i młodzieży. Zbierający byli podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa sprzątała teren wsi pod kierunkiem Sołtysa, dwie następne pod opieką pracowników Nadleśnictwa Szczytno i Wielbark sprzątały pobliskie tereny leśne. O godzinie 16 otwarto stoisko edukacyjne Nadleśnictwa Szczytno pogadanką na temat ,,Rola grzybów w środowisku leśnym i nie tylko??. W ramach stoiska starsze dzieci i młodzież  odpowiadały na pytania z zakresu omawianych zagadnień , a maluchy zajmowały się kolorowankami. Nagrodami były zakupione książki  o tematyce przyrodniczej oraz słodycze. O godzinie 17 rozpoczął się zamówiony przez anonimowego sponsora pokaz Fakira Radamesa prezentującego węże boa, pytony tygrysie oraz połykanie ognia. Następnym punktem imprezy był występ zespołu muzycznego Honoraty Kiernozek, który grał do północy. Festyn ten dał przykład, iż da się połączyć rzeczy miłe z pożytecznymi.