Zrzut ekranu 2014-06-17 o 11.58.55

W związku z uczestnictwem sołectw Piduń i Rekownica w programie Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego finansowanym przez samorząd województwa informuję, iż w dniu 04.07.2014 r. w miejscowości Piduń miało miejsce zebranie sołeckie w sprawie powołania Grupy Odnowy Miejscowości.
Mieszkańcy wspólnie wybrali następujący skład grupy:
1. Antoni Grygorczyk- lider
2. Stanisław Filipiak
3. Maria Pyrzanowska
4. Katarzyna Dąbrowska
5. Halina Skrygulec
6. Barbara Jeznach
7. Bogdan Dąbrowski

Grupa Odnowy Miejscowości sołectwa Piduń zachęca mieszkańców do czynnego udziału w aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości (zostaną rozpatrzone i przedyskutowane wszystkie pomysły związane z poprawą życia społeczności wsi Piduń).