Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi. Zwiększa dostępność informacji o zbiórkach dla wszystkich obywateli, o tym, kto i na jakie cele zbiera środki. Wprowadza też elektroniczną, sprawną formę zgłaszania zbiórek.

Oto istota wprowadzanych zmian:

? Od 18 lipca 2014 r. nie będzie już urzędowych zgód na zbiórki publiczne

? Zgłoszenia zbiórek publicznych (czyli zbiórek gotówki i darów w przestrzeni publicznej) będzie można dokonywać pocztą lub elektronicznie ? ta druga forma jest preferowana m.in. dlatego, że jest szybsza. Aby dokonać zgłoszenia elektronicznie należy posiadać podpis elektroniczny lub bezpłatny ?profil zaufany? czyli podpis elektroniczny przeznaczony do kontaktu obywateli z administracją, który można założyć na portalu

ePUAP.gov.pl.

? Zbiórki elektroniczne ? np. przez przelewy – można będzie prowadzić od 18 lipca 2014 r. bez dodatkowych formalności.

? W przypadku organizowanych w przestrzeni publicznej zbiórek w gotówce i darów wystarczy od 18 lipca 2014 r. proste zgłoszenie na ogólnopolskim portalu Zbiórki.gov.pl, który właśnie powstaje i gdzie będą także publikowane sprawozdania.

? Od 18 lipca 2014 r. zniesiona zostaje opłata skarbowa dla organizatorów zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

? Decyzje o zbiórkach wydane przed wejściem w życie nowej ustawy nadal będą obowiązywały ? te zbiórki będą rozliczane na dotychczasowych zasadach.

Ustawa jest opublikowana w Dzienniku Ustaw, link: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/498

Więcej informacji o:

? nowych zasadach zbiórek ? na mac.gov.pl/zbiorki

? pracach nad projektem nowej ustawy o zbiórkach – mac.gov.pl/projekty/zbiorki-publiczne-po-nowemu,

? zgodach na zbiórki ogólnopolskie, wydanych przez MAC: mac.gov.pl/zbiorki-publiczne-decyzje-mac-na-podstawie-ustawy-o-zbiorkach-publicznych-z-1933-r.

? tym, jak uzyskuje się bezpłatny podpis elektroniczny (profil zaufany) do kontaktów z administracją:

www.cpi.gov.pl/profil_zaufany,164.html