W dniach 24-26 czerwca 2014 r., na terenie pow. szczycieńskiego, w obrębie nadleśnictwa Szczytno, gm.Jedwabno, odbywają się ćwiczenia Modułu Międzynarodowego GFFFV Olsztyn, wykorzystywanego do gaszenia pożarów lasów z ziemi, przy użyciu pojazdów. Moduł międzynarodowy GFFFV Olsztyn jest jednym z elementów systemu utworzonego przez Państwową Straż Pożarną w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności w Unii Europejskiej. Mechanizm został powołany do życia decyzją Rady UE z dnia 23 października 2001 r. ustanawiającą mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności.Mechanizm jest narzędziem służącym podniesieniu bezpieczeństwa, a także skutecznym środkiem zapewniającym integrację służb ratowniczych państw europejskich. Obecnie Polska dysponuje następującymi modułami:

  • 1 moduł średniej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (MUSAR);
  • 1 moduł ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (HUSAR) ? 4 moduły pomp wysokiej wydajności (HCP),
  • 1 moduł wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pozbieranie próbek (CBRN),
  • 6 modułów gaszenie pożarów lasów z ziemi, z użyciem pojazdów (GFFFV).

W ramach poszczególnych epizodów w lasach gm. Jedwabno strażacy w praktyce ćwiczyli m.in. budowę obozowiska dla własnych potrzeb (okolice Szuci), elementy taktyki gaszenia pożarów lasów, przetłaczanie wody na duże odległości z wykorzystaniem pomp dużej wydajności, usuwanie naturalnych przeszkód utrudniających dojazd do miejsc pożarów.

Zmagania strażaków obserwował Z-ca Komendanta Głównego PSP, nadbryg. Piotr Kwiatkowski.

Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie we współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie.

W ćwiczeniach uczestniczą strażacy z poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (18 pojazdów, 72 strażaków) wspólnie ze strażakami z Obwodu Kaliningradzkiego (16 strażaków) oraz przedstawiciele służb leśnych. Dodatkowo w ćwiczeniach uczestniczyli również obserwatorzy (jednym z nich był Wójt Gminy Jedwabno Krzysztof Otulakowski) i osoby podgrywające poszczególne epizody ćwiczeń. Łącznie w ćwiczeniach bierze udział ponad 100 osób.