Od pewnego czasu mieszkańcy ul. 1 Maja w Jedwabnie (prowadzącej na stadion) obserwowali prace związane z instalowaniem światłowodu. Na tym terenie firma Cybertech z Białegostoku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie metodą przeciskową, bądź bezpośrednim przekopywaniem gruntu kładła światłowód. Prace te zdeformowały nawierzchnię drogi gminnej nr 179/2, która łączy drogę krajową 58 z drogą powiatową. Na zlecenie Urzędu Gminy w Jedwabnie prace naprawcze zostały już podjęte przez firmę Cybertech i droga zostanie doprowadzona do stanu pierwotnego zgodnie z decyzją ustalająca lokalizację.

W ramach projektu ?Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej ? województwo warmińsko-mazurskie? (Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013) wybudowana zostanie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego sieć szkieletowo-dystrybucyjna, która zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym i gospodarczym możliwość korzystania z usług teleinformatycznych, oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Powstała sieć będzie w stanie zapewnić sprawną wymianę danych nie tylko pomiędzy podmiotami gospodarczymi, ale również samorządami, urzędami, placówkami edukacyjnymi, szpitalami, oraz innymi instytucjami publicznymi.

Na Naszym terenie będzie jeden punkt dystrybucyjny. Będzie to wolno stojąca szafa telekomunikacyjna obok budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie. Projekt ten stwarza możliwości rozprowadzania Internetu dla mieszkańców przez różne podmioty, tworząc tym samym konkurencje dla firm świadczących Internet przez linie telefoniczne.

 

Więcej informacji o projekcie odnajdziecie Państwo pod linkiem:

http://orss.pl/Projekty/Wojewodztwo_Warminsko-Mazurskie/Projekt