Szanowni Państwo, to koniec zimy od dzisiaj będzie już tylko pięknie i słonecznie. W sobotę 22.03.2014 roku dzieci na zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie pożegnały zimę, a powitały wiosnę. Wiosna została przywołana poprzez utopienie Marzanny, kukły symbolizującej zimę. Do takiego ważnego zadania, jakim było sprowadzenie wiosny, należało się solidnie przygotować. I tak dzieci, które zostały przywiezione z miejscowości nie posiadających świetlic oraz dzieci z Jedwabna, na zajęciach w GOKu, przygotowały transparenty oraz samą Marzannę. Następnie udały się, paradując po Jedwabnie i skandując hasło ” Żegnaj Zimo, Witaj Wiosno” nad staw, gdzie została wrzucona Marzanna i odbyło się ognisko z pysznymi, długo wyczekiwanymi, kiełbaskami. Udział w zajęciach wzięło ok. 50 dzieci.