Najlepsi  twórcy i animatorzy kultury otrzymali medale i odznaczenia podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Kulturalnego 2013/2014. Decyzją Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego przyznano Zespołowi Pieśni i Tańca „Jedwabno” Doroczną Nagrodę Marszałka w dziedzinie kultury. Uroczyste wręczenie tego wyróżnienia odbyło się 14 listopada 2013 r. w Warmińsko- Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. W tym ważnym dniu zespołowi towarzyszyła Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno oraz Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno.