Dzień 14 października to wyjątkowy czas dla Zespołu Szkół w Jedwabnie tego dnia przypada Święto Komisji Edukacji Narodowej – patrona szkoły, Dzień Nauczyciela oraz w tym roku 40-lecie szkoły w Jedwabnie. Uczniowie zaprezentowali spektakl o ważnej roli, jaką pełni nauczyciel, zostały wręczone także dla nauczycieli specjalne nagrody od Krzysztofa Otulakowskiego Wójta Gminy Jedwabno i Marii Sienkiewicz Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno oraz Mariusza Dobrzyńskiego Dyrektora Zespołu Szkół w Jedwabnie.