Zakończyła się II edycja Konkursu „Estetyczna Zagroda”, której organizatorem jest Sołectwo Jedwabno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie. Celem Konkursu jest poprawa stanu sanitarnego i estetycznego posesji w miejscowości Jedwabno oraz zachęcenie mieszkańców do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia. W tym roku do Konkursu zgłoszone zostały trzy zagrody. Komisja Konkursowa w składzie Elżbieta Brzóska, Karolina Ważna oraz Jerzy Adamiak – przewodniczący, po lustracji zagród wytypowali następujących laureatów:
I miejsce – Barbara Przybysz
II miejsce – Henryka Budna
III miejsce – Teresa Adamowsky

Wręczenie nagród odbyło się podczas obchodów Dożynek Gminnych 18.08.2013 roku na stadionie sportowym w Jedwabnie. Laureatkom konkursu nagrody wręczyli Krzysztof Otulakowski Wójta Gminy oraz Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy. Nagrodą były bony rzeczowe o wartości 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce) oraz 200 zł (III miejsce).

Estetyczna Zagroda Pani Barbary Przybysz – I miejsce


Estetyczna Zagroda Pani Henryki Budnej – II miejsce

Estetyczna Zagroda Pani Teresy Adamowsky – III miejsce

FOTORELACJA Z WRĘCZANIA NAGRÓD:
DSCF0104 modified
DSCF0107 modified
OLYMPUS DIGITAL CAMERA