W niedzielę po Mszy Świętej odbyło się poświęcenie tablic informacyjnych, które usytuowane zostały przed Kościołem w Jedwabnie. Tablice informacyjne, broszury opowiadające o historii i tradycji Kościoła oraz Parafii, a także założenie strony internetowej www.jedwabno.caritas.pl jest efektem realizacji projektu pt. „Ochrona Lokalnych Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego poprzez ukazanie historii i tradycji Kościoła oraz Parafii Św. Józefa w Jedwabnie” dofinansowanego w ramach dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 roku ze środków Gminy Jedwabno.