Dzień 12.03.2013 rok był wyjątkowy dla członków Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”, gdyż  byli gośćmi  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Pana Mariana Podziewskiego. Dnia 13.11.2012 roku Pan Krzysztof Otulakowski, Wójt Gminy Jedwabno wystosował za pośrednictwem  Wojewody Warmińsko- Mazurskiego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia- Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego dla zasłużonych w dziedzinie kultury członków Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie . Ceremonia wręczenia odznaczeń odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego właśnie w dniu 12 marca 2013 roku. Po odegraniu hymnu państwowego  Wojewoda Warmińsko-Mazurski wręczył w imieniu Prezydenta RP Brązowe Krzyże  Zasługi następującym członkom ZPiT JEDWABNO:

Krystyna Olszewska,

Bożena Sztejna,

Jerzy Jankiewicz,

Mirosław Łachacz,

Jarosław Łachacz.

Atmosferę tego wydarzenia oddają załączone zdjęcia .

Poniżej treść uzasadnienia Wójta Gminy Jedwabno do wniosków o odznaczenia:

Członek Zespołu Pieśni i Tańca ?Jedwabno? od 1983 roku, od kiedy tylko powstał Zespół. Od tamtej pory jest tancerzem. Od chwili wstąpienia do zespołu występuje na wielu festiwalach w kraju i za granicą. Zespół koncertował m.in. w takich krajach jak Rosja, Niemcy czy też Francja. Zespół Pieśni i Tańca ? Jedwabno? specjalizuje się w przedstawieniu folkloru z Warmii i Mazur, jest jedyną taką grupą w Polsce, która posiada tak szeroki repertuar pieśni, tańców i zabaw z tego regionu. W 1986 r. zespół wystąpił na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Scenicznych w Paczkowie. Wyjazd do miasta Guingamp we Francji na Festiwalu Tańca Bretońskiego w dniach od 9 do 21 sierpnia 1994 r. zaowocował zaistnieniem Zespołu ?Jedwabno? na arenie międzynarodowej. W 1995 r. Zespół wziął udział w filmie pt. ?Wielkanoc w Jedwabnie?, nakręcony przez TVP Gdańsk. Zagrali w nim członkowie Zespołu Pieśni i Tańca ?Jedwabno?, przypominając tradycje wielkanocne regionu Warmii i Mazur. Zespół Pieśni i Tańca ?Jedwabno? tańczył dla Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ? Aleksandra Kwaśniewskiego. Odbyło się to podczas otwarcia Portów Lotniczych w Szymanach koło Szczytna. Członkowie zespołu przywitali głowę państwa chlebem i solą oraz uświetnili uroczystość krótkim występem. Stało się to jednocześnie okazją do kolejnej profesjonalnej sesji zdjęciowej. Rok 1997 obfitował w wiele koncertów, z których do najważniejszych należał wyjazd do Bad Kreuznach w Niemczech. Ponadto zespół brał udział w III Przeglądzie Zespołów Tanecznych ?Sztubak?98? oraz uczestniczył w VII Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu. W czerwcu 1999 r. zespół zdobył nagrodę w VI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Tanecznych Dzieci i Młodzieży Szkolnej ?Gorzów?99? za prezentację tradycyjnych tańców warmińskich, jako wartości dziedzictwa kultury własnego regionu. Rok 2001 zespół rozpoczął 20 stycznia występem dla dzieci niepełnosprawnych, który odbył się w Szczytnie. Spotkanie to miało także na celu integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Po dzień dzisiejszy zespół dużo koncertuje między innymi w Zielonogradsku na Festiwalu Fajerwerków, czy też w Warszawie w Łazienkach. Od 2012 r. m.in. członkowie Zespołu działają  w założonym przez siebie Stowarzyszeniu Kulturalnym TANECZNIK w Jedwabnie, którego celem głównym jest szerzenie kultury Warmii i Mazur.  Zespół dumnie reprezentuje Polskę na występach za granicą propagując folklor Warmii i Mazur.